Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Bẻ chữ trong ‘chỉ thị’

Có chăng tình trạng bẻ chữ trong chỉ thị khi đập vào mắt tôi là những đoàn người ùn ùn đi xe máy hàng nghìn km về quê, có cả đoàn người đi bộ, gia đình nọ còn đi xe đạp từ Đồng Nai về Nghệ An. Người…