Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Giá xăng dầu Việt Nam tăng mạnh, vượt mốc 21.000đ /L

0 49

Giá xăng dầu Việt Nam tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay ngày 12 tháng 7, khi mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 850 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 867 đồng/lít, còn dầu diesel 0.05S tăng 418 đồng/lít

Cụ thể, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5RON92 sẽ được điều chỉnh vượt mốc 20.610 đồng/lít, tăng 850 đồng/lít so với giá hiện tại. Xăng RON95-III vượt mốc 21.783 đồng/lít, tăng 867 đồng/lít so với giá hiện hành.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel 0.05S giá tối đa 16.537 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 15.503 đồng/lít, tăng 452 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S tối đa 15.670 đồng/kg, tăng 221 đồng/kg so với giá hiện hành.

Giá xăng dầu Việt Nam được điều chỉnh tăng mạnh do chu kỳ 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới tăng mạnh ở mức trên 4% với xăng và khoảng 1% với dầu. Trước tình hình đó, liên bộ Tài chính – Công thương quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với một số loại dầu ở mức: dầu diesel trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazút trích lập 300 đồng/kg. Cùng với đó, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 ở mức 1.300 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít. Các loại dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazút không chi hỗ trợ.

Bộ Công thương cho hay, do chi Quỹ bình ổn giá liên tục ở mức cao như trên nên giá xăng dầu trong nước đã có mức biến động thấp hơn mức biến động của giá xăng dầu thế giới. Cụ thể, giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới dùng để tính giá cơ sở từ kỳ điều hành ngày 11-1 đến nay đã tăng từ 35-50%, trong khi giá xăng dầu trong nước tăng 28,5-33,6%.

Do đó, kỳ điều hành lần này nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng sẽ tăng từ 1.217-2.150 đồng/lít (xăng E5RON92 tăng 2.150 đồng/lít, RON95 tăng 1.217 đồng/lít) so với giá hiện hành.

Leave A Reply

Your email address will not be published.