Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Doanh nghiệp bị các văn bản kém chất lượng ‘hành’

0 7

Doanh nghiệp bị các văn bản kém chất lượng ‘hành’ nên kiến nghị cần có chế tài xử lý với cá nhân, cơ quan đưa ra thông tư, công văn kém chất lượng, cản trở và tác động xấu tới sản xuất, kinh doanh.

Thông tin này được nêu tại hội thảo trực tuyến Chất lượng thông tư và công văn – góc nhìn từ doanh nghiệp, do cơ quan VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. 

Số lượng thông tư được các bộ, ngành ban hành lớn hơn nhiều so với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Đơn cử, trong khoảng 5 năm (2016 – 2020), các bộ, ngành đã ban hành hơn 2.530 thông tư và thông tư liên tịch để hướng dẫn các luật, nghị định.

Báo cáo của VCCI cho thấy, chất lượng văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao như luật, nghị định đã rõ ràng, cụ thể hơn trước. Song, thực tế doanh nghiệp vẫn phải chờ thông tư hướng dẫn mới có thể thực thi luật.

Ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế VCCI (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận xét, trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền của thông tư rất thấp (dưới nghị định và luật), nhưng thực tế ngược lại. Có thông tư chưa thống nhất với nghị định hoặc quy định thiếu rõ ràng, tạo cách hiểu không nhất quán và ách tắc trong thực thi pháp luật, thậm chí thông tư còn “to hơn cả luật”.

Mặt khác, theo quy định, thông tư không được “cài” điều kiện kinh doanh, hay quy định các thủ tục hành chính… nhưng thực tế tình trạng này vẫn còn. Một số thông tư gây khó khăn cho doanh nghiệp được ông Tuấn chỉ ra, như Thông tư 02/2021 quy định lắp camera phải theo dõi khoang hành khách, trong khi Nghị định 10/2017 không yêu cầu. Điều này khiến nhiều đơn vị vận tải tốn thêm chi phí lắp camera, trong khi nhiều phương tiện không thuận tiện để lắp đặt, nhiều tuyến đường không được phủ sóng Internet, khách hàng phản ánh bị ghi hình ảnh riêng tư.

Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam
Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Thông tư là gì :

Thông tư thường là văn bản hướng dẫn nghị định của Chính phủ, liên quan đến ngành hay lĩnh vực do bộ, ngành quản lý. Thông tư có hai loại: thông tư do một bộ, ngành ban hành và thông tư liên tịch do hai hay nhiều bộ, ngành ban hành để hướng dẫn nghị định của chính phủ có liên quan đến các lĩnh vực do các bộ, ngành đó quản lý

Thông tư được ban hành thên cơ sở pháp lý vẳ cơ sở thực tiễn với ý nghĩa chứng minh tính hợp pháp và hợp lý.

Cơ sở pháp lý để ban hành thông tư là các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn dự thảo thông tư đang soạn thảo, quy định trực tiếp về thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và luật, pháp lệnh, nghị định điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực mà thông tư hướng dẫn, chi tiết hoá.

Về cách thức trình bày, người soạn thảo sử dụng từ “căn cứ…” để viện dẫn, mỗi văn bản được viện dẫn bằng một từ “căn cứ”, kết thúc mỗi căn cứ sử dụng dấu chấm phẩy (;) xuống dòng. Phần căn cứ được viết bằng chữ in nghiêng.

Cơ sở thực tiễn ban hành thông tư được trình bày bởi từ “theo”, sau đó là hành vi đề nghị của đơn vị chủ trì soạn thảo thông tư.

Leave A Reply

Your email address will not be published.