Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

TP.HCM đề xuất thu tiền chống ngập theo m3 nước dùng

0 30

Sở Xây dựng TP HCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước để chống ngập với mức 1.430 đồng mỗi m3 vào năm 2024 và tăng dần lên đến 4.237 đồng vào năm 2024 để dùng vào đầu tư chống ngập, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước.

Nội dung này được đề cập trong Tờ trình của Sở Xây dựng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước ở TP HCM giai đoạn 2020-2024 sau khi lấy ý kiến nhiều sở ngành liên quan, đã gửi UBND TP HCM ngày 12/8. Theo đó, giá dịch vụ thoát nước bình quân năm 2020 trên mỗi m3 là 1.430 đồng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng); năm 2021 là 2.033 đồng; năm 2022 là 2.694 đồng; năm 2023 là 3.426 đồng và có mức 4.237 đồng vào năm 2024.

Về phương thức thu, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ căn cứ vào khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng của hộ dân thông qua hóa đơn. Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước Sawaco tiếp tục đóng phí bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án thu tiền dịch vụ đối với nhóm này.

Nếu đề án của TP.HCM thu phí chống ngập nước này được chấp nhận, giá nước tiêu dụng của TP.HCM sẽ thay đổi . Hiện tại, giá mỗi m3 nước tiêu dùng trong năm 2020 là 11.029 đồng; năm 2021 là 12.198 đồng; năm 2022 là 13.469 đồng; năm 2023 là 14.848 đồng; năm 2024 là 16.344 đồng. Số tiền này chưa tính 10% thuế giá trị gia tăng.

Trước đó, trong năm 2019, theo lịch trình đề xuất của Sawaco giá bán nước sạch ở thành phố giai đoạn 2019-2022 sẽ tăng từ 5-7% mỗi năm

Trong cuộc họp gần đây, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho biết, việc thoát nước, chống ngập ở thành phố đạt được một số hiệu quả. Tuy nhiên, cơn mưa ngày 7 tháng 8 khiến TP.HCM ngập nước nặng đến 38 địa điểm. Nhiều nơi nước ngập cao hơn cả yên xe máy người đi đường.

Việc TP.HCM đề xuất thu phí chống ngập nước này đang gặp nhiều ý kiến phản ứng khác nhau do tuy TP.HCM thu phí nhưng thực tế chỉ được giữ lại 18%, còn lại phải nộp ngân sách nhà nước 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.