Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Tin thế giới

Các tin tức về tin thế giới

Người vô gia cư tại Mỹ

Báo chí Việt Nam hay đề cập sự khốn cùng của người vô gia cư tại Mỹ, đặc biệt là trong mùa dịch OVID-19. Họ không có tiền, sống vất vưởng, đói khát, ... ? Họ có thật sự khổ đến thế ? Bạn Kiệt còn có…