Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Tư vấn Pháp khuyến cáo đường sắt Cát Linh – Hà Đông nguy cơ mất an toàn

0 13

Tư vấn ACT của Pháp khuyến cáo hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông có nguy cơ mất an toàn hệ thống khi vận hành.

Báo cáo của tư vấn ACT của Pháp nói rõ phần hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông có 16 khuyến nghị cảnh báo nguy cơ mất an toàn gồm các nhóm: Liên quan đến hồ sơ tài liệu; nhóm liên quan đến thiết kế cần khắc phục hiện trường và tiếp tục cải tiến, nâng cao mức độ an toàn trong tương lai; nhóm liên quan đến sự sẵn sàng vận hành của các nhân sự.

Đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông (tư vấn ACT) cho rằng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông không đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành hệ thống metro của châu Âu.

Theo tư vấn ACT, tư vấn Pháp khuyến cáo hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông không bảo đảm an toàn hệ thống điện kéo, hệ thống phanh điện; hệ thống chưa sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp trong khai thác, khi thử nghiệm 10 quy trình khẩn cấp của hệ thống có 8 quy trình thất bại. Tổng thầu EPC – Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc không cung cấp đủ tài liệu liên quan tới an toàn vận hành hệ thống; hệ thống an toàn cháy nổ nhà ga trên tuyến không bảo đảm; an toàn hệ thống cầu cạn cũng chưa bảo đảm.

Qua đánh giá 76 mối nguy hiểm, 31 chức năng an toàn, quản lý rủi ro và 10 tình huống xử lý khẩn cấp của hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông, tư vấn ACT đã đưa ra 16 khuyến cáo về nguy cơ mất an toàn trong vận hành thương mại tuyến đường sắt này.

ACT nhấn mạnh nếu vận hành hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, chủ đầu tư (Bộ Giao thông vận tải/Ban Quản lý dự án đường sắt) phải chấp nhận các rủi ro và hệ quả tương ứng.

Nhưng trong báo cáo hoàn thành thi công dự án gửi tới Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng mới đây, Bộ Giao thông vận tải cho rằng 16 cảnh báo của tư vấn ACT xuất phát từ những khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong đầu tư, khai thác, vận hành hệ thống metro giữa châu Âu và Trung Quốc.

Bộ Giao thông vận tải đánh giá 13 đoàn tàu của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, cấp chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nên có chất lượng đảm bảo. Ngoài ra, mỗi đoàn tàu trong thời gian vận hành thử đã chạy hơn 1.500km, bảo đảm an toàn khi vận hành. Bộ GTVT cũng cho rằng tư vấn ACT đã đánh giá dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông theo tiêu chuẩn châu Âu trong khi dự án được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn Trung Quốc, nên có nhiều tiêu chuẩn không bảo đảm.

nguồn : https://tuoitre. vn/tu-van-phap-khuyen-cao-an-toan-duong-sat-cat-linh-ha-dong-bo-gtvt-noi-gi-20210609170743033.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.