Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Bốn Thượng tướng thôi giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng

0 10

Các Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quyết định được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 1/6. Bốn sĩ quan cao cấp trên bao gồm : Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường đều đã đến tuổi nghỉ chế độ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh 64 tuổi; Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế; quê ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Ông từng là Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Từ tháng 2/2009 đến nay, ông giữ vị trí Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Chiêm 63 tuổi; Cử nhân, Chỉ huy tham mưu; quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5; Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 10/2015 đến nay.

Thượng tướng Trần Đơn 63 tuổi; quê ở thành phố Tân An, tỉnh Long An; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Ông từng là Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7; Tư lệnh Quân khu 7. Từ tháng 10/2015 đến nay, ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường 64 tuổi; quê ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Ông từng trải qua các vị trí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1; Tư lệnh Quân khu 1; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ 10/2015 đến nay, ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng có 6 Thứ trưởng gồm các tướng Nguyễn Tân Cương, tướng Lê Huy Vịnh, tướng Hoàng Xuân Chiến, tướng Võ Minh Lương, tướng Vũ Hải Sản, tướng Phạm Hoài Nam. Bộ trưởng Quốc phòng là Thượng tướng Phan Văn Giang.

Leave A Reply

Your email address will not be published.