Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

“Nông dân muốn sản xuất nông nghiệp phải có giấy phép” : Thứ trưởng NN-PTNN

0 19

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết, để hướng tới nền nông nghiệp chuyên nghiệp, Bộ NN-PTNT hướng tới việc dần dần đi theo mô hình nước ngoài: “nông dân muốn sản xuất nông nghiệp phải có giấy phép. chúng ta phải đưa kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, ở một vị trí tương xứng với tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp”.

PV : Người nông dân hiện đại có vai trò như thế nào trong những hướng đi mà ông vừa nêu?

– Cơ quan quản lý nhà nước dù là quy hoạch hay chiến lược thì cuối cùng người nông dân là người đầu tiên của tiến trình cơ cấu lại nông nghiệp. Muốn có nền nông nghiệp chuyên nghiệp thì phải có người nông dân chuyên nghiệp. Muốn có nền nông nghiệp thông minh thì phải có những người nông dân thông minh.

Vậy làm sao để người nông dân trở nên chuyên nghiệp, trở nên thông minh? Đó là những vấn đề bằng những quyết sách, đề án, kế hoạch cụ thể, để chúng ta chuyển đổi từ tư duy, nhận thức người nông dân trước. Vì nếu không thay đổi nhận thức, người ta vẫn theo tập quán, nhận thức, quán tính; vẫn đánh đổi bằng sự may rủi của mùa vụ như thời gian qua thì nền nông nghiệp vẫn bấp bênh.

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn sẽ cùng Hội Nông dân và cơ quan liên quan dự kiến dần dần đi theo mô hình nước ngoài, đó là người nông dân muốn sản xuất nông nghiệp phải có giấy phép. Phải xem nông nghiệp là một nghề chứ không phải không biết làm gì hết, rồi đứa nào giỏi cho lên TP.HCM học, còn dốt quá thì cho đi làm nông.

Nền nông nghiệp mà để người dốt đi làm nông nghiệp thì làm sao phát triển được? Thành ra chúng ta phải tri thức hóa người nông dân, chuyên nghiệp hóa người nông dân. Tiến tới ngày nào đó, chúng ta giống các quốc gia tiên tiến, xem đó là một nghề và được cấp chứng chỉ hành nghề hẳn hoi, chứ không phải không biết làm gì thì ra làm ruộng.

* Văn kiện trình Đại hội XIII xác định đổi mới và mở rộng kinh tế tập thể. Điều này sẽ triển khai như thế nào trong ngành nông nghiệp, thưa ông?

– Tôi cho rằng, trong giai đoạn tới, chúng ta phải đưa kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, ở một vị trí tương xứng với tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tôi cũng hay nói xem đây như một “cứu cánh” để chúng ta vượt qua “lời nguyền” sản xuất manh mún nhỏ lẻ như thời gian vừa qua.

Tôi tin rằng, nếu cấp uỷ, chính quyền ở các địa phương là những nơi gần những người sản xuất nhất, gần dân nhất, thấy được sự bức xúc, bức thiết của hợp tác xã, của kinh tế hợp tác trong vấn đề liên kết, đầu tư hỗ trợ cho người nông dân, thì phong trào hợp tác xã của chúng ta trong thời gian tới sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, bền vững hơn, là đòn bẩy để chúng ta kết nối những hộ sản xuất nhỏ lại với nhau, kích hoạt chuỗi hợp tác của nông dân với nhau, tạo liên kết giữa người nông dân, giữa hợp tác xã, doanh nghiệp.

Như vậy, câu chuyện của chúng ta là hợp tác và liên kết. Muốn vậy phải xác định được, thị trường sẽ điều chỉnh lại sản xuất, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật… Đó cũng là những nội dung mà Văn kiện Đại hội XIII nêu ra.

Leave A Reply

Your email address will not be published.