Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Đề xuất phải có “chứng chỉ học làm vợ” mới được kết hôn

0 327

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện Cảnh sát nhân dân đã đề xuất : những người muốn kết hôn phải có “chứng chỉ tiền hôn nhân, trải qua một lớp học về hôn nhân và gia đình, trong đó học cách làm cha, làm mẹ, học cách làm vợ, làm chồng, học cách dạy con trai, dạy con gái…”.

Chiều 13/1, Đoàn giám sát của Quốc hội về phòng chống xâm hại trẻ em đã tổ chức hội thảo phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và cơ sở giáo dục. Nêu ý kiến tại buổi hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng tình trạng xâm hại trẻ em nói chung và trong cơ sở giáo dục nói riêng thời gian qua có trách nhiệm rất lớn của gia đình. Theo ông Thủy, trong các giải pháp được các chuyên gia, bộ, ngành nêu ra chưa đưa ra các giải pháp cụ thể để tăng cường vai trò của gia đình trong giải quyết vấn đề này.

Ông Thủy đề nghị nghiên cứu sửa đổi luật Hôn nhân và gia đình để tăng cường vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc ngăn chặn tình trạng trẻ em bị xâm hại và phạm tội.

Cụ thể, ông Thủy đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình, bổ sung quy định về điều kiện kết hôn theo hướng phải có chứng chỉ tiền hôn nhân mới được kết hôn. Để có được chứng chỉ này, những người muốn kết hôn phải “trải qua một lớp học về hôn nhân và gia đình, trong đó học cách làm cha, làm mẹ, học cách làm vợ, làm chồng, học cách dạy con trai, dạy con gái…”.

Ông Thủy cũng đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm dân sự/hình sự/hành chính đối với cha mẹ khi có con dưới 16 tuổi phạm tội mà bị kết án, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm nuôi dạy con cái của gia đình.

Tuy nhiên, điều dư luận đang băn khoăn là đơn vị nào, trường hoặc trung tâm nào, giáo viên nào, .. sẽ có quyền mở các lớp giảng dạy các lớp học cách làm vợ, học cách làm chồng ?. Đơn vị nào sẽ đứng ra cấp chứng chỉ Tiền Hôn Nhân, Chứng Chỉ Làm Vợ, Chứng Chỉ Làm Chồng, …. ?. Các hiện tượng tiêu cực có xảy ra không khi các cặp sắp kết hôn sẽ phải “chạy” chứng chỉ làm vợ, chứng chỉ tiền hôn nhân, …?

Leave A Reply

Your email address will not be published.