Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Bộ GTVT lại đề xuất “trạm thu giá” trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ

0 57

Bộ Giao Thông Vận Tải của bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lại đề xuất và cho tái sinh vấn đề “trạm thu giá” trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) dù trước đó đã đề xuất trạm thu tiền, trạm thu giá thay cho trạm thu phí.

Cụ thể, điều 48 về đầu tư xây dự đường cao tốc, quy định, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng đường cao tốc được “thu giá” sử dụng đường cao tốc; được “thu giá” khai thác sử dụng lắp đặt công trình đường dây, cáp điện, viễn thông, ống cấp, thoát nước, ống dẫn năng lượng vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của đường cao tốc… Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng đường cao tốc quy định cũng có nghĩa vụ “thu giá” sử dụng đường cao tốc theo quy định của Nhà nước…

Đại biểu Nguyễn Trọng Bình – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam :

“Thu giá” là một khái niệm quá mơ hồ, bị người dân phản ứng dữ dội, nên ngành giao thông buộc phải đổi thành thu phí. Nay hai từ “thu giá” lại tái xuất hiện trong Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). Tôi nghĩ nêu vấn đề này ra là nhiều điều phải bàn thảo đấy. Cách đây mấy kỳ họp, chính Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sửa một loạt biển tên thành trạm thu giá, đã nổi sóng rồi, cả trong nghị trường cả bên ngoài. Rất nhiều nhà ngôn ngữ học đã vào cuộc. Người ta nói là thu giá không có nghĩa, không đảm bảo sự trong sáng của tiếng Việt, giờ lại đưa vào luật này thì tôi nghĩ giải quyết hơi thiển cận. Không nên đưa vào đây”

Ở lần công khai dự thảo trước đó hồi tháng 5 năm 2019, Bộ GTVT đưa ra tên gọi “trạm thu tiền”, thay thế cho tên gọi “trạm thu giá” dịch vụ sử dụng đường bộ. Cả 2 lần đổi tên trạm thu phí của Bộ GTVT đều gặp phản ứng gay gắt của dư luận vì nhiều ý kiến cho rằng đặt tên lãng phí, vô nghĩa. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT không đổi tên và giữ nguyên tên gọi trạm thu phí. Tới đầu tháng 7 năm 2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT đường bộ đổi tên trở lại thành trạm thu phí.

Vậy thì thu giá và thu phí khác nhau ra sao ?. Vì sao Bộ GTVT phải hết lần này đến lần khác muốn thay tên trạm thu phí thành trạm thu giá rồi trạm thu tiền rồi lại trạm thu giá ?

“Thu phí” được điều chỉnh theo Luật Phí và lệ phí năm 2015. Theo Điều 3 Luật này, phí được giải thích là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định các khoản phí và mức thu. Mức thu phí thường là một mức tiền cố định, nếu có điều chỉnh cũng do cơ quan Nhà nước thông qua.

Giá được điều chỉnh theo Luật Giá năm 2012 và được tính toán bảo đảm bù đắp chi phí và có lợi nhuận cho nhà đầu tư. Theo khoản 5 Điều 4 Luật Giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được quyền ấn định giá

Nghĩa là nếu là “trạm thu phí” thì Bộ Giao Thông Vận Tải phải được Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận về giá vé qua trạm. Còn nếu là trạm thu giá, trạm thu tiền thì Bộ Giao Thông Vận Tại hoặc chủ đầu tư có quyền tự quyết định về giá vé

Nếu Luật giao thông đường bộ sửa đổi được thông qua và thuật ngữ “thu giá” có trong luật, phải chăng các dự án BOT lại phải tháo hết biển thu phí để sửa lại thu giá hay sao ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.