Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Bộ trưởng NTPTNT Nguyễn Xuân Cường : rừng tự nhiên không thể phục hồi do Mỹ rải chất độc hóa học

0 30

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường : “hệ số che phủ rừng ở Việt Nam đạt 42%, cao hơn bình quân thế giới là 29%. Rừng tự nhiên không thể phục hồi do Mỹ rải chất độc hóa học

Cũng theo bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, năm 1990 Việt nam chỉ có 9 triệu ha rừng, hệ số che phủ lúc đó chỉ đạt 27%. Sau 30 năm quyết tâm xây dựng nền kinh tế bền vững, phát triển rừng là trọng yếu để bảo vệ môi trường, đến nay tổng diện tích rừng của Việt Nam hiện nay là 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên là 10,3 triệu ha, rừng trồng là 4,3 triệu ha, hệ số che phủ đạt 42%, cao hơn mức bình quân thế giới (29%).

Rừng tự nhiên bị thu hẹp do trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đế quốc Mỹ đã rải 77 triệu lít thuốc hóa học hủy hoại 2 triệu ha rừng của miền trung thì bây giờ phục hồi phải từng bước, kể cả rừng tự nhiên cũng phải từng bước thì mới đạt hệ số che phủ theo kiến tạo như ngày xưa của tự nhiên

“Về nguyên liệu trong 4,3 triệu ha rừng, chúng ta đã sản xuất nguyên liệu 30 triệu m3 để xây dựng một ngành kinh tế công nghiệp về lâm nghiệp, 4.600 doanh nghiệp chế biến, năm nay chúng ta có thể xuất khẩu tới 13 tỷ USD tiền lâm sản. Đây là một cố gắng ở vùng nguyên liệu”

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đối với rừng tự nhiên thì Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn có chính sách để bà con giữ hơn 1 triệu ha rừng và có chế độ ngày càng được tăng lên.

“Trước đây, chúng ta 50.000 đồng/ha khoán khoanh nuôi bảo vệ. Bây giờ nâng lên 250.000 đồng, nhưng Quốc hội yêu cầu thời gian tới phải nâng lên 1 triệu thì mới bảo đảm từng bước một cho chất lượng, khu vực 10,3 triệu hecta khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên chúng ta phát triển, cùng với đó là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”

Tuy nhiên, có nhiều đại biểu đã phản bác ý kiến của bộ trưởng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng rừng tự nhiên giảm là do Mỹ rải chất độc hóa học. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai của TP. Hà Nội dẫn báo cáo của Chính phủ cho biết cả nước có 3.400 giấy phép khai thác tài nguyên có tác động đến rừng tự nhiên. Ngoài ra, tình trạng khai thác rừng trái phép cũng xảy ra nhiều trên cả nước, xâm hại diện tích rừng tự nhiên, các sai phạm trong việc cấp phép các dự án khai thác tài nguyên.

Đại biểu Ksor H’Bơ Khăp của tỉnh Gia Lai đã đặt vấn đề cho Quốc hội. Vị đại biểu chất vấn: “Nếu phá rừng có lý do chính đáng để làm những dự án thì phải điểm mặt chỉ tên những cá nhân hay tổ chức nào. Chính phủ sẽ xử lý ra sao hay chỉ cần Quốc hội bấm nút là được”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.