Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Nhiều cán bộ cao cấp Kiên Giang kiểm điểm rút kính nghiệm do sai phạm đất đai

0 56

Hai nguyên chủ tịch UBND, 12 người nguyên là phó chủ tịch, thành viên UBND, 61 cán bộ cấp huyện thuộc tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017 phải kiểm điểm rút kinh nghiệm, khiển trách và cảnh cáo do sai phạm đất đai

Trong 6 nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh bị kiểm điểm có ông Nguyễn Thanh Nghị, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; bà Lê Thị Minh Phụng và các ông Mai Anh Nhịn, Lâm Hoàng Sa, Lê Khắc Ghi đã nghỉ hưu.

Ngoài số cán bộ cao cấp tỉnh Kiên Giang bị kiểm điểm do sai phạm đất đai trên còn có 40 cán bộ bị kiểm rút kinh nghiệm còn lại là công chức tại các sở, ngành, UBND huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Châu Thành, Giồng Riềng. Riêng huyện Phú Quốc có 21 cán bộ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm, 5 cá nhân kỷ luật cảnh cáo và 11 người nhận kỷ luật khiển trách.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2014, toàn bộ 145 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Kiên Giang không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết do quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm được phê duyệt. Ông Phạm Vũ Hồng trong giai đoạn 1/1/2016 – 31/12/2017 là Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt không đúng thẩm quyền đơn giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 16 dự án đầu tư.

Điều tác hại nhất chính là trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 9/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang cho phép tách 17.808 thửa đất nông nghiệp tại Phú Quốc với diện tích nhỏ (dưới 500 m2) không vì mục đích sản xuất nông nghiệp. Trong khi quy định của pháp luật về đất đai trong giai đoạn này không có quy định về tách thửa đất nông nhiệp dẫn đến tình trạng chuyển nhượng đất nông nghiệp ở Phú Quốc diễn ra rất phức tạp, tạo những cơn sốt đất cực nóng trong suốt thời gian dài

Link : https://zingnews. vn/nhieu-lanh-dao-tinh-kien-giang-bi-kiem-diem-vi-sai-pham-dat-dai-post1123921.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.