Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Cảnh sát giao thông được trang bị súng tiểu liên từ ngày 5/8

0 24

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 65/2020 cho phép lực lượng CSGT – Cảnh sát giao thông được trang bị súng tiểu liên, súng trường, súng ngắn, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2020 và thay thế Thông tư số 01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, theo Thông tư số 65/2020, Cảnh Sát Giao Thông được dừng các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ; kiểm soát người và phương tiện, giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ của phương tiện giao thông và giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện giao thông.

Trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó. Việc huy động được thực hiện dưới hình thức yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản.

Việc cảnh sát giao thông được trang bị súng tiểu liên, súng ngắn được quy định tại Điều 11 của Thông tư số 65/2020 như sau :  phương tiện của CSGT gồm ôtô, môtô tuần tra, kiểm soát, xe chuyên dụng, xe đạp; vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8. “Việc trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện giao thông tuần tra, kiểm soát, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phải thực hiện theo quy định của pháp luật” – thông tư nêu rõ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.